Galeria

En el marc del projecte OstreoRisk (2015-2017) s’ha realitzat el seguiment de la microalga Ostreopsis a Sant Andreu de Llavaneres (38 km al nord de Barcelona). La platja d’aquest municipi és considerada un lloc clau per a l’estudi d’aquesta alga microscòpica perquè, des de la primera detecció registrada el 1998, les proliferacions anuals de Ostreopsis s’associen a impactes negatius en la salut humana i l’hàbitat natural.

A partir de l’any 2007 es comença a recopilar informació de la dinàmica temporal de les floracions d’aquesta microalga en aquesta platja. Dins el projecte OstreoRisk s’han realitzat mostrejos de manera freqüent enfocats a l’estudi ecològic i químic d’aquesta espècie. En paral·lel, s’ha dut a terme un seguiment de la salut de les persones que, exposades a l’aerosol marí de la platja on creix Ostreopsis, hagin pogut experimentar algun símptoma potencialment relacionat amb aquesta microalga.

En aquesta secció es poden veure algunes de les fotografies que s’han pres durant els mostrejos. Es pot observar l’aspecte del fons marí recobert pel mucílag que produeix Ostreopsis, les escumes en superfície visibles quan la proliferació passa a la columna d’aigua, i la coloració marró-rogenca de l’aigua quan, en determinades ocasions, s’assoleixen abundàncies molt elevades .

Microscòpia

Les imatges d’aqusta pàgina estan sota la licencia de Creative...

Mucílags submarins

Les imatges d’aquesta pàgina estan sota la llicència deCreative...

Imatge protegida