Dins el projecte s’han elaborat diversos materials de divulgació amb la intenció d’incrementar el coneixement social sobre les proliferacions de l’Ostreopsis, la seva dinàmica i els riscos associats.

En aquesta secció es poden visualitzar els vídeos, així com consultar i descarregar els fulletons i les infografies realitzades durant el projecte.

També es poden veure les activitats que es van portar a terme destinades al públic en general, en format exposició o xerrades, on es van explicar les proliferacions d’Ostreopsis i els seus impactes.

Vídeos

S’ha abordat la temàtica del projecte i la feina realitzada amb tres vídeos de curta durada, que es poden veure de manera independent però que estan relacionats i es complementen.

A la primera part es parla de les MICROALGUES, què són, quin paper juguen a l’oceà, per què creixen i què poden implicar les seves proliferacions.

A la segona part es tracta la PROBLEMÀTICA DE L’OSTREOPSIS i s’aprofundeix en el seu coneixement.

L’últim vídeo es centra en explicar la INVESTIGACIÓ que s’ha dut a terme dins el projecte i els resultats que de moment s’han obtingut.

Estan disponibles en castellà, català i anglès.

Fulletons

Es va elaborar un fulletó informatiu que vam repartir entre el públic que va participar a les activitats de divulgació, així com a les persones de Llavaneres a les que es va fer el seguiment sobre el seu estat de salut (simptomatologia associada a les proliferacions) durant el projecte. També es va entregar a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè el distribuís a tots els ajuntaments costaners.

Infografies

Es van incloure a la pàgina d’ ICM divulga, on es pot consultar també la informació bàsica sobre el projecte des d’un punt de vista més divulgatiu.

Galeria

Fotografies de les activitats destinades al públic no especialitzat que es van dur a terme durant el projecte.

Les imatges d’aquesta pàgina estan sota la llicència de Creative Commons.